contact
鍗氶泤杈戝洜锛堝寳浜級鐢熺墿绉戞妧鏈夐檺鍏徃
EdiGene Inc.

鍦板潃锛氬寳浜競鏄屽钩鍖虹瀛﹀洯璺22鍙2鏍嬶紙涓叧鏉戠敓鍛界瀛﹂櫌鍐咃級

閭紪锛102206

鐢佃瘽锛010-8073 3899鍒嗘満鍙802

閭锛歜d@edigene.com

*
*
*